ODEZWA
POLSKICH KATOLIKÓW

IDEA

10 sierpnia 2019 roku z Krakowa, spod „okna papieskiego” popłynął mocny głos katolików w obronie atakowanego przez środowiska lewicowe abp. Marka Jędraszewskiego. Niemal 5 tys. wiernych z potrzeby serca przybyło na wspólną modlitwę w intencji Kościoła i Jego Pasterzy.

Z Franciszkańskiej 3 w świat popłynął też bardzo wyraźny głos sprzeciwu wobec ataków na Kościół, obrażania Boga i szydzenia z katolików. Podczas zgromadzenia modlitewnego przyjęto przez aklamację specjalną odezwę, która jednoznacznie przedstawia stanowisko i oczekiwania polskich wiernych. Jej treść prezentujemy na tej stronie.

Obecni pod „oknem papieskim” mieli świadomość, że najwyższy już czas na przebudzenie. Że dalsze milczenie i bezczynność na dyktat środowisk LGBT+ w życiu publicznym może oznaczać dla Polski i Kościoła smutny koniec. Ostrze rewolucji wymierzone jest bowiem w Kościół, Tradycję, rodzinę i dzieci.

Dlatego tak ważna jest dziś odważna postawa kapłanów, których wierni zachęcali do odważnego głoszenia Prawdy. „Przypominajcie  katolickie nauczanie Kościoła o tym czym jest prawdziwa rodzina, i co grozi za grzechy sodomskie, i sianie zgorszenia. Pamiętając jednak słowa świętego Pawła, że: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw (…) pierwiastkom duchowym zła”.

Wierni od biskupów oczekują, by „zajęli się również tymi środowiskami katolickimi, które dawno już odstąpiły od ortodoksji i stanęły wręcz w pierwszym szeregu rewolucji obyczajowej, promując homo-herezję i przez swe działania rozmywają grzech i wprowadzają zamęt wśród wiernych”.

Nie mniej ważna w powstrzymaniu tej rewolucji jest rola rządzących, od których zebrani na Franciszkańskiej oczekują „stanowczego przeciwstawienia się tym, którzy walczą z chrześcijaństwem, z Kościołem, z polską tradycją i moralnością”.

I nie chodzi tu tylko o niepodjęcie działań w kierunku legalizacji homo-związków, ale także o natychmiastowe wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej, szybkie przyjęcie ustawy zakazującej szkodliwej edukacji seksualnej oraz uchwalenie prawa zakazującego promowania dewiacji na polskich ulicach. Trzeba też bezwzględnie ścigać i karać tych, którzy bezczeszczą polskie świętości. Te zadania – wedle oczekiwań wiernych – winny być zrealizowane jeszcze w tej kadencji Sejmu. I niech będzie to przedwyborcze „sprawdzam”.

 

TREŚĆ ODEZWY

My, polscy katolicy, zgromadziliśmy się w Krakowie by bronić arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wiernego Bogu i Ewangelii, a także by stanąć w obronie całego polskiego Kościoła, którego część stanowi każdy z nas. Spotykamy się przed Kurią pod oknem Jana Pawła II, który już w 1994 roku przestrzegał przed promocją „dewiacji niezgodnych z prawem Bożym”.

Na naszych oczach głowę podnosi hydra wściekłego antyklerykalizmu atakująca katolików, szczególnie kapłanów, już nie tylko słowem, ale i czynem. Widzimy nabierającą rozpędu antykatolicką nagonkę. Widzimy agresywne ataki na księży oraz ohydne bluźnierstwa i profanacje podczas tak zwanych parad równości. Widzimy, że katolickie głosy są pomijane i usuwane z mediów oraz przestrzeni publicznej. Nie możemy być obojętni na falę nienawiści wobec katolików i naszych miejsc kultu. Tylko w ubiegłym roku ponad trzydzieści polskich kościołów, kaplic i katolickich cmentarzy zostało sprofanowanych! W tym roku zaczęły się też brutalne napady na kapłanów!

Nie możemy na to pozwolić! Non possumus!

Po wściekłych atakach na arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zdecydowaliśmy się wyjść na ulice, by przypomnieć, że my, katolicy, jesteśmy polskimi obywatelami! Że chroni nas prawo! Z tego miejsca pamiętającego spotkania Polaków ze świętym Janem Pawłem II oraz Jego następcami papieżami Benedyktem XVI i Franciszkiem wzywamy polskich biskupów i polskie władze, do stanowczego przeciwstawienia się antychrześcijańskiej rewolucji,  ideologi LGBT zmierzającej de facto do neomarksistowskiej dyktatury! 

Nie możemy na to pozwolić! Non possumus!

Wzywamy także polskich biskupów, by zajęli się również tymi środowiskami katolickimi, które dawno już odstąpiły od ortodoksji i stanęły wręcz w pierwszym szeregu rewolucji obyczajowej, promując homo-herezję i przez swe działania  rozmywają grzech i wprowadzają zamęt wśród wiernych.

Nie możemy na to pozwolić! Non possumus!

Z tego miejsca wołamy do polskich księży nie bójcie się głosić prawdy zgodnie z Ewangelią, mówcie głośno o tym co dzisiaj zagraża naszym dzieciom, rodzinom, Kościołowi, a przez to Polsce i jej chrześcijańskim wartościom! Przypominajcie katolickie nauczanie Kościoła o tym czym jest prawdziwa rodzina i co grozi za grzechy sodomskie, i sianie zgorszenia.  Pamiętając jednak słowa świętego Pawła , że: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw (…) pierwiastkom duchowym zła”. 

Nasz apel kierujemy również do rządzących! My, polscy katolicy, żądamy od prezydenta, rządu, parlamentarzystów, sądów i prokuratury, stanowczego przeciwstawienia się tym, którzy walczą z chrześcijaństwem, z Kościołem, z polską tradycją i moralnością! Którzy obrażają naszą Matkę Maryję, Królową Polski! Którzy walczą z polską rodziną! Którzy chcą deprawować nasze dzieci!

Panie Prezydencie, Panie Premierze, posłowie i senatorowie! Nie wystarczy nam, że nie zalegalizujecie homo-związków! Żądamy od was konkretnych działań – natychmiastowego wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej, szybkiego, jeszcze w tej kadencji przyjęcia ustawy o zakazie szkodliwej edukacji seksualnej,  uchwalenia prawa zakazującego promowania dewiacji na polskich ulicach oraz bezwzględnego ścigania i karania tych, którzy bezczeszczą polskie świętości!

My, polscy katolicy, zebrani pod pałacem biskupów krakowskich, w imię Boga Wszechmogącego, apelujemy również do wszystkich naszych rodaków – módlmy się za Kościół, módlmy się za Polskę, a także za wrogów Kościoła Świętego!

Papież Franciszek wezwał nas abyśmy wstali z kanapy. Wstańmy więc i pokażmy promotorom rodzącej się dyktatury, że będziemy bronić naszej wiary, rodziny i ojczyzny do końca! Że będziemy bronić polskich kapłanów, polskich biskupów strzegących depozytu wiary! Nigdy się nie poddamy!

Powtórzmy za świętym Janem Pawłem:

Nie lękajcie się!

Odezwa wygłoszona 10 sierpnia 2019 roku w Krakowie podczas akcji wsparcia abpa Marka Jędraszewskiego atakowanego za słowa prawdy na temat ideologii LGBT.
Odezwa Polskich Katolików została złożona w Kurii Archidiecezji Krakowskiej.
Wkrótce trafi do biskupów w całej Polsce.

ODEZWĘ WSPIERAJĄ

Bogusław Bajor

Paweł Lisicki

Witold Gadowski

Grzegorz Górny

Prof. Jan Żaryn

Dr Małgorzata Żaryn

Ks. Stanisław Małkowski

Jarosław Mańka

Kajetan Rajski

Prof. Grzegorz Kucharczyk

Ks. prałat Roman Kneblewski

Grzegorz Braun

Kamil Zwierz

Mec. Jerzy Kwaśniewski

Por. Wacław Szacoń ps. „Czarny”

Mjr Stanisław Szuro ps. „Zamorski”

Małgorzata Janiec

Jacek Janiec

Marcin Dybowski

Zofia Klepacka

Prof. Paweł Skrzydlewski

Prof. Jakub Polit

Krystian Kratiuk

Łukasz Karpiel

Dr Leon Popek

Kinga Hałacińska

Prof. Jacek Bartyzel

Roman Kochnowski

Jan Kuraś

Dr Aleksander Kozicki

Patrycja Anders-Kozicka

Dr Józef Wieczorek

Piotr Woźniak

Jarosław Wróblewski

Ziemowit Przebitkowski

Jacek Hoga

Prof. Marek Kornat

Prof. Tomasz Panfil

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Dr Ewa Kurek

Andrzej Mardyła

Mirosław Kokoszkiewicz

Tomasz A. Żak

Ks.prof. Paweł Bortkiewicz

Ks. prof. Dariusz Oko

Robert Bąkiewicz

Beata Popławska-Walusiak

Dariusz Walusiak

Dr Andrzej Kołakowski

Anna Kołakowska

Stanisław Markowski

Prof. Wojciech Polak

Ryszard Majdzik

Piotr Radwański

Marcin Austyn

Piotr Relich

Dorota Zajączkowska

Janusz Zajączkowski

Kazimierz Suszyński

Małgorzata Suszyńska

Marcin Żukowski

Dr Jarosław Szarek

Prof. Aleksander Nalaskowski

Jerzy Grunwald

Mariusz Pilis

Andrzej Melak

Jan Ruman

Wojciech Butkiewicz

Paweł Zechenter

Andrzej Garapich

Prof. Wojciech Buchner

Jan Pospieszalski

Paweł Nowacki

Prof. Krzysztof Gurba  

Ryszard Kapuściński

Dr Jerzy Bukowski

Dr Jacek Pawłowicz

Małgorzata Pawłowicz

Ilona Gosiewska

Eugeniusz Gosiewski

Przemysław Jaśkiewicz

Arkadiusz Gołębiewski

Prof. Danuta Quirini-Popławska

Jerzy Basiaga

Adam Borowski

Antoni Wiatr 

Stefania Rozpond-Szacoń

Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB

Dorota Kania  

Dr Mirosław Boruta

Tadeusz Płużański

Paweł Piekarczyk

Michał Wałach

Dr Marcin Jendrzejczak

Adam Bujak  

Leszek Sosnowski

Prof. Andrzej Nowak

Janusz Hryniewicz, muzyk

Tomasz D. Kolanek

Dr Lucyna Kulińska

Antoni Dziwisz

Jadwiga Nieckarz

Marcin Marciszak

Prof. Tadeusz Boruta

Dr inż. Józef Leszek Dulba

Dr Paweł Momro

Małopolscy Patrioci (1)